Nieuws

De hoogtepunten van de Miljoenennota

Op 21 september is de Miljoenennota gepubliceerd, maar wat zijn de relevante punten voor de leden en onze brancheorganisatie? Onderstaand staan de belangrijkste punten op een rij. Auteursrecht en collectieve rechten Het voorstel voor een Europese Digital Markets Act (DMA) richt zich volgens het kabinet op het…

Lees verder

Nieuwsbrief Stichting PRO en UvO

Stichting PRO en UvO stelden een informatieve nieuwsbrief samen met daarin deze keer een infographic over de verdeling van de reprogelden en veranderingen in de vergoedingen.

Lees verder

IPA 125 jaar

De International Publishers Association bestaat vandaag, 15 juni, 125 jaar. IPA, die zetelt in het Zwitserse Geneve, is de internationale federatie van brancheorganisaties van uitgevers en heeft 86 leden uit 71 landen. Vanuit Nederland zijn MVW, GEU en GAU lid. IPA is opgericht in Parijs in 1896 en had…

Lees verder

Gebundelde kracht maakt sterker

Recentelijk zijn brancheorganisaties KVGO, Mediafederatie en Magazine Media Associatie (MMA) als ‘affiliate members’ aangehaakt bij de VGP met als doel om gezamenlijk sterker op de postmarkt te staan. Naar aanleiding van de in 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) georganiseerde postdialoog is er al veelvuldig contact geweest…

Lees verder

Nieuwe Auteurswet regelt vanaf 7 juni aanstaande dat ook voor virtueel onderwijs auteursrechtelijk beschermd materiaal onder voorwaarden mag worden hergebruikt.

Amsterdam, 7 juni 2021 Conform artikel 12 van de Auteurswet was het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden indien het gebruikt wordt voor “Een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de…

Lees verder

Mediafederatie bezorgd over ontwerpadvies SER

De Mediafederatie is bezorgd over het gisteren uitgebrachte ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad. In dit advies op hoofdlijnen doen de sociale partners voorstellen die zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de uitgeefsector. Rechtsvermoeden van werknemerschap Wat de SER betreft gaat voor zelfstandigen die een vergoeding van minder dan 30 tot…

Lees verder

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Nieuwsbericht | 27-05-2021 | 16:00 De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het…

Lees verder

Nieuwe secretaris Sociale Zaken

Secretaris Frank Obertop gaat na een dienstverband van ruim 30 jaar na de zomer de sector verlaten wegens pensionering. Het bestuur is Frank zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de uitgeverijsector en de leden van de vereniging in het bijzonder en wenst hem een mooie pensioentijd toe. Zijn opvolger…

Lees verder

Blij met Europees akkoord corona-reiscertificaat, maak vaart met implementatie’

21-05-2021 MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat er na intensief onderhandelen overeenstemming is tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over het corona-reiscertificaat (EU Digital covid-certificaat). Het voorstel maakt het digitaal uitwisselen van gegevens tussen landen mogelijk, waarmee EU-burgers die gevaccineerd zijn, recent negatief zijn getest of al een…

Lees verder