Nieuws

Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

Wanneer een bibliotheek een boek uitleent, hebben de rechthebbenden op dat werk recht op een vergoeding. Voor meer informatie zie www.leenrecht.nl Het uitgeversdeel van deze leenrechtvergoeding wordt uitgekeerd via Stichting PRO. Sinds dit jaar (2020) keert PRO ook de gelden uit aan uitgevers (en aan MMA en GAU die…

Lees verder

Verdeling Reprogelden 2019 en verder

De verdeling van de Reprogelden 2019 is in juli 2020 gestart. Nadat op 4 november 2019 het  bestuur van de Stichting Reprorecht tot een aanpassing van de reprorechtverdeling had besloten (waarbij auteurs van de GEU en MVW niet meer via hun uitgevers de reprogelden krijgen maar via Lira, tekstauteurs, en…

Lees verder

Verdeling Reprogelden 2019 en verder

Verdeling Reprogelden 2019 in juli 2020 gestart. Nadat op 4 november 2019 het  bestuur van de Stichting Reprorecht tot een aanpassing van de reprorechtverdeling had besloten (waarbij auteurs van de GEU en MVW niet meer via hun uitgevers de reprogelden krijgen maar via Lira, tekstauteurs, en Pictoright, beeldauteurs) is in…

Lees verder

Brief minister Koolmees – Uitwerking pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd.1 Het akkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een…

Lees verder

Uitnodiging partnerbijeenkomst Alert Online – 9 juli

Nu veel Nederlanders thuiswerken en we meer dan ooit gebruik maken van internet en internetdiensten, hoort u ook meer over cybercriminaliteit. En dan komt inmiddels haast automatisch de vraag “hoe Alert Online bent u, uw gezin of is uw medewerker?” Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen…

Lees verder

Versnellingsplan: Naar een passend model voor digitale leermaterialen

Dat is de ambitie van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.. Het team van bestuurders wil een bijdrage leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat leidt tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer…

Lees verder

Uitgevers werken al aan vrije toegang wetenschappelijke informatie

Nineke van Dalen is directeur van branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) schrijft in zijn opiniebijdrage ‘Wetenschap achter betaalmuren, daar schiet de wereld niets mee op’ dat wetenschappelijke samenwerking door de coronacrisis internationaal een vlucht heeft genomen. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat (medisch) onderzoek belangeloos openbaar…

Lees verder

Algemene Ledenvergadering MVW op 25 juni 2020

Op donderdagmiddag 25 juni aanstaande vindt er van 14:30 – 16:30 een besloten algemene ledenvergadering plaats, al dan niet online. De lidbedrijven ontvangende agenda en stukken begin juni en kunnen zich aanmelden via info@vakenwetenschap.nl.

Lees verder