Nieuws

GAU sluit zich aan bij ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

De GAU heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief, ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie, waarin o.a. de NVPI – de branchevereniging van de entertainment industrie, waaronder muziekuitgevers en filmdistributeurs, en evenementenorganisaties zitting hebben. ENCORE is opgericht om gezamenlijk in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek…

Lees verder

Activiteiten van de Mediafederatie Academy in tijden van Coronavirus

Bijeenkomsten Mediafederatie Academy t/m 1 juni uitgesteld De Mediafederatie houdt zich aan de maatregelen van de overheid. Dat betekent dat de bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy tot en met 1 juni worden uitgesteld. Zo gauw de situatie voldoende is genormaliseerd, nemen we contact met u op over vervangende data voor…

Lees verder

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Klik …

Lees verder

NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Informatie voor werkgevers over de NOW (voor zover bekend). Het kabinet heeft op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om…

Lees verder

Kabinetsplannen

Het kabinet heeft gisteravond een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Bijgaand de brief met maatregelen. In de bijlagen bij dit bericht is de brief met de bijlagen te vinden en is ter informatie ook de eerste reactie vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland opgenomen. Bijlagen: 20077147, 20077147.bijlage1, 20077147.bijlage2, & …

Lees verder

Derde Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Vrijdag 13 maart jl. deed de minister van OCW per brief verslag van de uitkomsten van de derde Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs aan de Tweede Kamer. In deze derde evaluatie is er geen speciale aandacht besteed aan het wetenschappelijke boek – mede omdat de handel zich…

Lees verder

Informatie over de maatregelen tegen de coronacrisis

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Op de site van VNO-NCW (https://www.vno-ncw.nl/corona) vindt u een overzicht met algemene informatie, gericht op ondernemers. Dit…

Lees verder

De Nederlandse universiteiten willen open access een impuls geven – reactie MVW op Evaluatierapport VSNU pilot ‘You share, we take care’

In 2019 startte de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) met een pilot ‘You share, we take care’. De bedoeling van de pilot was om het begrippenkader in artikel 25 fa van de Auteurswet (het zogenaamde ‘Taverne amendement’ betreffende groen open access publiceren) en de uitvoering ervan te concretiseren. De pilot moest ook bijdragen aan de kabinetsdoelstelling om open access de norm in wetenschappelijk onderzoek te maken. Uitkomsten van deze pilot, welke de VSNU voornemens is landelijk uit te rollen, zijn inmiddels gepubliceerd. MVW vindt het belangrijk dat er in de letter en de geest van de wetgever wordt gehandeld waarbij beide partijen – auteurs en uitgevers – gezamenlijk tot een redelijke termijn van groen publiceren moeten komen en tot de versie van het artikel dat wordt gedeeld. MVW is het dan ook niet eens met de eenzijdige invulling van het ‘Taverne Amendement’ door de VSNU.

Lees verder