Nieuws

Brief minister Koolmees – Uitwerking pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd.1 Het akkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een…

Lees verder

Uitnodiging partnerbijeenkomst Alert Online – 9 juli

Nu veel Nederlanders thuiswerken en we meer dan ooit gebruik maken van internet en internetdiensten, hoort u ook meer over cybercriminaliteit. En dan komt inmiddels haast automatisch de vraag “hoe Alert Online bent u, uw gezin of is uw medewerker?” Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen…

Lees verder

Versnellingsplan: Naar een passend model voor digitale leermaterialen

Dat is de ambitie van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.. Het team van bestuurders wil een bijdrage leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat leidt tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer…

Lees verder

Verdeling 2019

Stichting Reprorecht start uitvoer verdeling 2019 naar verwachting medio juli 2020Op 4 november 2019 besloot het bestuur van Stichting Reprorecht tot aanpassing van de reprorechtverdeling. De aanpassing is ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), het gaat namelijk om een besluit waarvoor voorafgaande goedkeuring door het CvTA…

Lees verder

Uitgevers werken al aan vrije toegang wetenschappelijke informatie

Nineke van Dalen is directeur van branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) schrijft in zijn opiniebijdrage ‘Wetenschap achter betaalmuren, daar schiet de wereld niets mee op’ dat wetenschappelijke samenwerking door de coronacrisis internationaal een vlucht heeft genomen. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat (medisch) onderzoek belangeloos openbaar…

Lees verder

Algemene Ledenvergadering MVW op 25 juni 2020

Op donderdagmiddag 25 juni aanstaande vindt er van 14:30 – 16:30 een besloten algemene ledenvergadering plaats, al dan niet online. De lidbedrijven ontvangende agenda en stukken begin juni en kunnen zich aanmelden via info@vakenwetenschap.nl.

Lees verder

Elsevier breidt met Research Hub dienstenpakket voor bestrijding COVID-19 verder uit

Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor de (medische) wetenschap, heeft een online Research Hub ingericht voor onderzoekers die zich bezighouden met het nieuwe coronavirus, COVID-19. In de nieuwe omgeving kunnen onderzoekers kosteloos gebruikmaken van biomedische onderzoeksdiensten, datasets, analysetools en uiteenlopende studies van collega’s die het virus eveneens onderzoeken. Klik …

Lees verder

Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart

Met hulp van de hoger onderwijskoepels heeft het kabinet ruim 5 miljard euro aan mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht voor het hoger onderwijs. Nu er een recessie nadert, lijken de theoretische opties plotsklaps heel realistisch. Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart…

Lees verder