Nieuws

Gids over Creative Commons-licenties beschikbaar

De VSNU heeft samen met het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een handzaam gidsje uitgebracht over Creative Commons-licenties op wetenschappelijke publicaties en onderwijsmateriaal.

Lees verder

Prinsjesdagnieuwsbrief – VNO-NCW en MKB-Nederland

Hier vindt u de nieuwsbrief over Prinsjesdag 2020 van VNO-NCW en MKB Nederland. Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag, op Prinsjesdag 2020, door het kabinet bekend zijn gemaakt.

Lees verder

Prijsontwikkeling digitale publicaties

Vandaag heeft de Mediafederatie een brief gestuurd aan het ministerie van Financiën. Met deze brief reageert de Mediafederatie op het onderzoek dat in opdracht van het ministerie door het CBS is uitgevoerd naar de prijsontwikkeling van digitale publicaties. Klik hier als u de inhoud van de brief wil lezen.

Lees verder

COVID-19 PREVENTIEMAATREGELEN DE MEDIAFEDERATIE ACADEMY

De Mediafederatie Academy verheugt zich op jouw komst en doet er alles aan om de veiligheid van deelnemers, docenten, sprekers en medewerkers m.b.t. Covid-19 te waarborgen. Dat lukt alleen als we ons allemaal aan een aantal maatregelen houden. Daarom vragen we je om voor jouw komst de onderstaande maatregelen aandachtig…

Lees verder

Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

Sinds dit jaar (2020) keert de Stichting PRO de gelden uit aan uitgevers die voortvloeien uit de opbrengsten van de Stichting Reprorecht. Voorheen keerde Stichting PRO ook de zogenaamde ‘readergelden’ uit (dit zijn gelden die voortvloeien uit overeenkomsten met onderwijsinstellingen), maar dit is nu overgenomen door de…

Lees verder

Brief minister Koolmees – Uitwerking pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd.1 Het akkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een…

Lees verder