Nieuws

Vacature teamassistent MVW / eventcoördinator Mediafederatie Academy

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) is de brancheorganisatie voor media-uitgevers van vakinformatieve en wetenschappelijke media. Bij MVW zijn ruim 40 zeer uiteenlopende nationale en internationale mediabedrijven aangesloten. De teamassistent is de rechterhand van de directeur van MVW bij de uitvoering van het bestuurs- en verenigingsbeleid. De MVW-directeur…

Lees verder

Prijsgrenzen 2019 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot. De gemiddelde prijsstijging van het W-boek in het Centraal Depot 2018/2017 (t/m september) bedroeg 0,77%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zullen de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari…

Lees verder

Ontslagrecht, antwoord op al je praktische vragen

Het Ontslagrecht is een complexe materie, zeker sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Daarom organiseert de Mediafederatie Academy op 22 november aanstaande een bijeenkomst waarin uitgebreid wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen. De balans na drie jaar WWZ wordt opgemaakt.

Lees verder

Gewijzigde statuten MVW

De statuten van Media voor Vak en Wetenschap zijn gewijzigd. Hoofdreden is de vorming van de Mediafederatie, waarvan brancheverenigingen MVW, GAU, GEU, NDP Nieuwsmedia en MMA de leden zijn. De leden van MVW zijn niet meer rechtstreeks aangesloten bij de Mediafederatie (rechtsopvolger van het NUV) maar via MVW. Daarnaast zijn de MVW-statuten geactualiseerd m.b.t.

Lees verder

Bekendmaking shortlist LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019

Op 10 september sloot de inschrijving voor de LOF-onderscheiding voor Vakinformatie 2019. De LOFonderscheiding voor Vakinformatie is dé kwaliteitsonderscheiding voor producten en diensten voor professionals in vak en wetenschap (in opleiding). In 2019 wordt de onderscheiding toegekend aan producten en diensten die bijdragen aan bijvoorbeeld: toekomstgerichte oplossingen voor…

Lees verder

Bijeenkomst SURF inzake open en ingekochte leermaterialen

De werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs organiseert in samenwerking met SURF op 26 oktober a.s. van 9.30-12.30 uur een bijeenkomst waarin zij het gesprek aangaat met leveranciers die onderwijscontent beschikbaar stellen. Programma bijeenkomst 26 oktober 2018: Open en ingekochte leermaterialen integreren in onderwijs, nieuwe rollen en kansen…

Lees verder

Digital Innovators’ Summit 2019

Het jaarlijkse Europese evenement voor mediabedrijven Digital Innovators’ Summit (DIS) vindt in 2019 voor de 12e keer plaats, van 25 t/m 26 maart in Berlijn. Hier vindt u alle informatie over het programma en de sprekers.

Lees verder