Nieuws

Algemene leden vergadering van MVW op 27 juni 2019

U en uw medewerkers* kunnen zich nu al aanmelden; via de volgende link. *Medewerkers zijn niet stemgerechtigd tijdens de ALV, tenzij schriftelijk door u daartoe gemachtigd. U kunt hiervoor een email sturen naar: n.vandalen@vakenwetenschap.nl  MVW hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen op 27 juni aanstaande.

Lees verder

Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij gebruik fotomateriaal

Wie een foto publiceert in bijvoorbeeld een boek of op een website moet niet alleen toestemming van de fotograaf hebben, maar ook de naam van de fotograaf vermelden. Alleen als anders is overeengekomen, of wanneer het ‘verzet van de auteur’ in strijd zou zijn met de redelijkheid, geldt dit vereiste niet. 

Lees verder

Wijziging bestuursstructuur Stichting Reprorecht

Datum 16 april Ter uitvoering van de Wet Toezicht Collectieve beheersorganisaties heeft Stichting Reprorecht onlangs haar Statuten en Bestuursreglement gewijzigd, en een Directiereglement ingesteld https://www.reprorecht.nl/algemene-info#Statutenwijziging.

Lees verder

LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019

NURSING laureaat LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019 NURSING is door het onafhankelijke LOF College voor Vakinformatie tot laureaat 2019 uitgeroepen. Donderdagmiddag 31 januari 2019 is tijdens de MVW LOF Nieuwjaarsbijeenkomst in het Volkshotel in Amsterdam NURSING uitgeroepen tot laureaat van de LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019. Aan deze onderscheiding is een geldbedrag…

Lees verder