Lidmaatschap

Media voor Vak & Wetenschap (MVW) behartigt de belangen van 60 uitgeefmediabedrijven die zich richten op de volgende marktsegmenten:

  • Professionals in beroep en bedrijf
  • Onderzoekers/wetenschappers
  • Studenten in hoger en niet-regulier onderwijs

Mediabedrijven en uitgeverijen aangesloten bij MVW dragen met hun producten en diensten direct bij aan (internationale) wetenschap, (kennis)economie en innovatie in Nederland, nu en in de toekomst. Zonder MVW-uitgevers zou Nederland minder welvaart en vooruitgang kennen.

De leden zijn actief in zeer uiteenlopende markten met even diverse activiteiten (print en digitale informatie, compliance- en risicomanagement, database publishing en services, online opleiden en accreditatieservices, software en workflowtools, face-to-face activiteiten, branded content, (native) advertising etc.) MVW-lidbedrijven zijn zowel gevestigde uitgeeforganisaties als nieuwe toetreders en kennisinstellingen, variƫrend van (internationale) mediaconcerns tot niche-uitgevers.