Bindende besluiten

Bindende Besluiten zijn door de MVW-leden vastgestelde afspraken met het doel een eerlijk speelveld in de markt te regelen en de kwaliteit van de branche te verhogen. In de praktijk werken ze als een kwaliteitskeurmerk. MVW-leden zijn verplicht zich aan Bindende Besluiten te houden. Bindende Besluiten komen tot stand via besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering, meestal op initiatief van het bestuur. Op dit moment gelden de volgende Bindende Besluiten:

Bindend Besluit nr. 2

Toezending uitgaven aan het secretariaat
volledige versie
samenvatting

Bindend Besluit nr. 3

Leveringsafspraak met de Koninklijke Bibliotheek
volledige versie
samenvatting

Bindend Besluit nr. 5

Bindend Besluit en Reglement met betrekking tot abonnee-, lezerskring- en mediabereiksonderzoek voor individuele uitgevers
volledige versie
samenvatting