Bindende besluiten

Bindende Besluiten zijn door de MVW-leden vastgestelde afspraken met het doel een eerlijk speelveld in de markt te regelen en de kwaliteit van de branche te verhogen. In de praktijk werken ze als een kwaliteitskeurmerk. MVW-leden zijn verplicht zich aan Bindende Besluiten te houden. Bindende Besluiten komen tot stand via besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering, meestal op initiatief van het bestuur. Op dit moment gelden de volgende Bindende Besluiten:

Bindend Besluit nr. 1

Dit bindende besluit, inzake het verplichte gebruik van de NSTD-kaart door leden van MVW voor titels die zijn aangemeld bij NOM, is komen te vervallen per 1 juli 2016. MVW-leden die op vrijwillige basis een NSTD-kaart willen maken dienen zich wél te houden aan de regels. Deze nieuwe regels voor het gebruik van de NSTD-kaart zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Achtergronden bij de NSTD-kaart’ in de Handleiding NSTD 2016-2017.

Bindend Besluit nr. 2

Toezending uitgaven aan het secretariaat
volledige versie
samenvatting

Bindend Besluit nr. 3

Leveringsafspraak met de Koninklijke Bibliotheek
volledige versie
samenvatting

Bindend Besluit nr. 4

Dit bindende besluit, inzake Controlled Circulation, is komen te vervallen per 1 juli 2018.

Bindend Besluit nr. 5

Bindend Besluit en Reglement met betrekking tot abonnee-, lezerskring- en mediabereiksonderzoek voor individuele uitgevers
volledige versie
samenvatting