Gratis deelname de Mediafederatie Academy

Een van de speerpunten in het MVW-beleid betreft projecten die de leden ondersteunen in de digitale transformatie. Dit krijgt mede gestalte via kennisoverdracht. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met de Mediafederatie Academy. MVW biedt medewerkers van lidbedrijven aan om op kosten van MVW deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Academy in 2019.

De Mediafederatie Academy

De Mediafederatie Academy verzorgt workshops en themabijeenkomsten op het terrein van digitaal uitgeven die lidbedrijven van de vijf bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen (GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia) ondersteunen in de uitoefening van hun dagelijkse digitale uitgeefactiviteiten. De bijeenkomsten zijn gericht op het operationele management in het primaire digitale uitgeefproces door te inspireren, door actualisering van kennis en de uitwisseling van best practices en praktijkervaringen tussen leden. De pay off van de Academy is dan ook Professionalisering & netwerken en de rode draad daarbij is ‘leren van elkaar’.

Gratis deelname themabijeenkomsten

MVW biedt medewerkers van MVW-lidbedrijven (naar rato van de contributiebijdrage) aan om op kosten van MVW deel te nemen aan de themabijeenkomsten van de Mediafederatie Academy in 2019. Deze mogelijkheid zal steeds worden vermeld in de uitnodigingen van de Academy. Het normale tarief van deze bijeenkomsten bedraagt gemiddeld 175 euro per deelnemer werkzaam bij een lidbedrijf en 350 euro voor iedere andere deelnemer.

Voorwaarden

Het aanbod geldt uitsluitend voor deelnemers die werkzaam zijn bij MVW-lidbedrijven en uitsluitend voor themabijeenkomsten. Houd er rekening mee dat de kosten van deelname worden betaald door MVW. Bij verhindering is het altijd mogelijk om een vervangende collega in jouw plaats te laten deelnemen indien je ons hierover informeert. Let op: bij afmelding binnen 5 werkdagen wordt het bedrag alsnog bij het MVW-lidbedrijf in rekening gebracht.