Procedure lidmaatschapsaanvraag

  1. Het kandidaat-lid dient voor eigen rekening en risico en op basis van continuïteit inhoudelijke mediadiensten en/of producten te genereren voor beroep, bedrijf, wetenschap en/of hoger onderwijs. Een profielschets van de lidbedrijven van MVW vindt u hier.
  2. Als uw mediabedrijf langer dan 12 maanden bestaat en uw activiteiten binnen de statuten van MVW vallen, dan kunt u via secretariaat@vakenwetenschap.nl een informatiepakket over het lidmaatschap van MVW aanvragen.
  3. Bent u na lezing van de informatie serieus geïnteresseerd in een lidmaatschap, dan maken wij graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek over doelstelling, activiteiten en plannen van MVW en de Mediafederatie en maken we nader kennis met de aard en omvang van uw media-activiteiten en uw overwegingen om lid te worden.
  4. Op basis van deze kennismaking maken aanvrager en MVW ieder de finale afweging om de lidmaatschapsprocedure al dan niet in werking te stellen.
  5. Het kandidaat-lid dienst kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de statuten van MVW.
  6. Het kandidaat-lid vraagt schriftelijk aan het bestuur van MVW (t.a.v. de directeur, Nineke van Dalen) het lidmaatschap aan. In de aanvraag worden benoemd: de hoofdactiviteit, de bedrijfsomvang, het aantal personeelsleden, het jaar van oprichting en de juridische bedrijfsentiteit
  7. Het MVW-bestuur beoordeelt de bedrijfseconomische situatie qua continuïteit en het bonafide karakter van het kandidaat-lidbedrijf en zal de aanvraag op basis hiervan al dan niet honoreren. Een kandidaat-lidbedrijf met verschillende media-activiteiten wordt tot het lidmaatschap van MVW toegelaten indien de kandidaat-lid tegelijkertijd lid wordt van GAU, GEU, MMA en/of NDP Nieuwsmedia indien genoemde activiteiten onder de statuten van deze leden van de Mediafederatie vallen. Tenzij het kandidaat-lid ontheffing krijgt via de Mediafederatie.