Voordelen voor leden

 • Branchevereniging MVW is lid van de Mediafederatie. De Mediafederatie verzorgt lobby en belangenbehartiging voor alle Nederlandse uitgevers op drie thema’s: auteursrecht en collectieve rechten, privacy, sociaal beleid en HR.
 • Mediafederatie Academy organiseert seminars, masterclasses en workshops t.b.v. de implementatie van de drie genoemde thema’s en over digitalisering en innovatie. Medewerkers werkzaam bij lidbedrijven van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen kunnen met korting deelnemen aan deze bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is er veel aandacht voor specifieke toepassing in uitgeefmediabedrijven en het delen van ervaringen met vakgenoten.
 • Voor MVW-leden wordt deelname aan de bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy in 2018 volledig vergoed uit de reserves van MVW. Jaarlijks wordt deze regeling tegen het licht gehouden door het MVW-bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 • MVW-lidbedrijven die zijn aangesloten bij CB Logistics ontvangen jaarlijks een dividenduitkering van CB via hun MVW-lidmaatschap.
 • Direct toegang tot een netwerk van vakgenoten, MVW/GEU Forum Hoger Onderwijs en indirect tot een netwerk met stakeholders in het vakinformatieve en wetenschappelijke mediavak en het hoger onderwijs, hbo & wo (IAB, DDMA, OCW, RC, RvJ, St. Reprorecht, PRO Mandaat etc.)
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen en toepassingen rond (Europese) wet- en regelgeving.
 • Belangenbehartiging binnen diverse overlegsituaties en besturen van instanties (VNO-NCW-MKB; St. Papier & Karton; repro-instellingen e.d.)
 • Gecertificeerde digitale personeelsrisicoanalyse arbeidsomstandigheden (Rl&E).
 • Vraagbaak voor de toepassing van de CAO Uitgeverijbedrijf en direct geïnformeerd zijn over de onderhandelingen voor de sector (via de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf – WU).
 • Gratis eerstelijns advies op het terrein van auteursrecht, privacy & HR (incl. personeelszaken).
 • Tweedelijns advies tegen kostprijs.
 • Auditing van o.a. uw (auteurs- en freelance)contracten.
 • Exclusieve ledentoegang tot het archief van de Mediafederatie met veel dossiers, voorbeeldcontracten freelancers (overeengekomen en goedgekeurd door fiscus en Autoriteit Consument en Markt), model auteurscontracten, checklist privacy en lezersmarktonderzoek e.d.
 • Altijd op tijd op de hoogte van actuele, relevante en passende informatie over en antwoorden op maatschappelijk-economische en politieke ontwikkelingen die uw bedrijfsvoering kunnen raken.
 • MVW/de Mediafederatie lobbyt (mede) in Den Haag en evt. in Brussel op alle terreinen die voor professionele & wetenschappelijke informatie relevant zijn, zoals btw, auteursrecht, Wet op de vaste boekenprijs, Open Science, Wet Markt en Overheid, reprovergoedingen.
 • Contract met BREIN om illegale downloads van e-books op te sporen.
 • Nieuws- en adviesbrieven voor u en uw medewerkers.
 • Belangenbehartiging voor het creëren van een gezond ondernemersklimaat voor aanbieders van professionele & wetenschappelijke informatie.