LOFonderscheiding voor Vakinformatie

De LOFonderscheiding voor Vakinformatie is dé kwaliteitsonderscheiding voor producten en diensten voor professionals in vak en wetenschap (in opleiding).

De LOFonderscheiding voor Vakinformatie wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De laureaat ontvangt een geldbedrag van € 10.000,- . Ook uitgeefmedia die niet zijn aangesloten bij branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap komen in aanmerking voor de LOFonderscheiding voor Vakinformatie. In 2019 wordt de onderscheiding toegekend aan producten en diensten die bijdragen aan een of aan beide doelen:

  • Toekomstgerichte oplossingen voor lezers, afnemers, klanten en/of partners
  • De toekomst en innovatie van de eigen uitgeeforganisatie

Daarnaast zijn zij:

  • een inspiratiebron voor vakgenoten
  • ‘state of the art’ van de vakinformatieve en professionele mediabranche

In de editie 2019 kijkt het LOF College uit naar inzendingen die bijdragen aan de vitaliteit van lezers, klanten en afnemers en/of aan de vitaliteit van de eigen organisatie in 2020 en die daarmee collega’s in de vakinformatieve mediabranche ter inspiratie dienen.

De context waarin professionals (in opleiding) in wetenschap, beroep en bedrijf in 2020 hun werk doen, ontwikkelt zich snel onder invloed van nieuwe technologieën zoals spraak- en visuele herkenning, kunstmatige intelligentie, machine learning, mixed realities, blockchain etc. Tegelijkertijd richt de professional zich ook op andere zaken: hij is op zoek naar authenticiteit, creativiteit, flexibiliteit, uitdaging en zelfrealisatie. Op deze professionals richten vakinformatieve en wetenschappelijke media zich.

De LOFonderscheiding is dus voor producten, diensten en oplossingen die inspelen op en aansluiten bij de veranderende beroepsuitoefening van (lerende) professionals en die bijdragen aan de continuïteit van het business- en/of verdienmodel van hun doelgroepen en klanten. En die daarnaast ook wezenlijk bijdragen aan het business- en verdienmodel van het uitgeefmediabedrijf zelf. De onderscheiding kan worden toegekend aan producten, merken, portfolio’s, diensten, activiteiten en prestaties die bijdragen aan het toekomstige succes van professionals in beroep, bedrijf en wetenschap en van hun eventuele commerciële partners.