Over MVW

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve uitgevers en van uitgevers voor het hoger onderwijs (hbo en academisch).

MVW informeert zijn leden over sectorspecifieke aangelegenheden (Open Access, collectieve distributie, vaste boekenprijs, digitalisering, marktontwikkelingen, lezers- en advertentiemarkten). Daarnaast biedt MVW zijn leden informatie over uiteenlopende, vaak praktische onderwerpen. Voor de beleidsterreinen Economische & Juridische Zaken (o.a. auteursrecht) en Sociale Zaken (o.a. de CAO voor het Uitgeverijbedrijf) is het MVW nauw betrokken bij de Mediafederatie.