Over MVW

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve uitgevers en van uitgevers voor het hoger onderwijs (hbo en academisch).

MVW informeert zijn leden over sectorspecifieke aangelegenheden (Open Science, collectieve distributie, vaste boekenprijs, digitalisering, marktontwikkelingen, lezers- en advertentiemarkten). Daarnaast biedt MVW zijn leden informatie over uiteenlopende, vaak praktische onderwerpen.

MVW is lid van de Mediafederatie. MVW-leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de Mediafederatie, o.a. op het terrein van Auteursrecht, Privacy en Sociaal Beleid. Medewerkers van MVW-lidbedrijven kunnen in 2019 gesubsidieerd deelnemen aan de activiteiten van de Mediafederatie Academy.