Bestuursvertegenwoordigingen

MVW draagt vertegenwoordigers voor voor de besturen van de onderstaande organisaties. MVW adviseert deze instellingen gevraagd en ongevraagd, vaak ook in Mediafederatief verband.

 • De Mediafederatie en haar commissies:
  • Bestuurscommissie Auteursrecht
  • Deskundigencommissie Juridische Zaken
  • Bestuurscommissie Distributie
  • Deskundigencommissie Sociale Zaken
  • Sectorcommissie PGB Pensioenfonds
 • Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
 • Distributiecommissie Groep Algemene Uitgevers (GAU)
 • Stichting Reprorecht
 • Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (Stichting PRO)
  • PRO Readerregeling Nederland (PRN)
  • PRO Mandaat
 • Stichting Aandelen CB Logistics
 • Co√∂peratieve Vereniging van Boekenuitgevers Groepen U.A.
 • Co√∂peratie Boekenvak U.A.
 • MVW-bestuurscommissie Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening