Nieuws

Gewijzigde statuten MVW

De statuten van Media voor Vak en Wetenschap zijn gewijzigd. Hoofdreden is de vorming van de Mediafederatie, waarvan brancheverenigingen MVW, GAU, GEU, NDP Nieuwsmedia en MMA de leden zijn. De leden van MVW zijn niet meer rechtstreeks aangesloten bij de Mediafederatie (rechtsopvolger van het NUV) maar via MVW. Daarnaast zijn de MVW-statuten geactualiseerd m.b.t.

Lees verder

Bekendmaking shortlist LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019

Op 10 september sloot de inschrijving voor de LOF-onderscheiding voor Vakinformatie 2019. De LOFonderscheiding voor Vakinformatie is dé kwaliteitsonderscheiding voor producten en diensten voor professionals in vak en wetenschap (in opleiding). In 2019 wordt de onderscheiding toegekend aan producten en diensten die bijdragen aan bijvoorbeeld: toekomstgerichte oplossingen voor…

Lees verder

Bijeenkomst SURF inzake open en ingekochte leermaterialen

De werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs organiseert in samenwerking met SURF op 26 oktober a.s. van 9.30-12.30 uur een bijeenkomst waarin zij het gesprek aangaat met leveranciers die onderwijscontent beschikbaar stellen. Programma bijeenkomst 26 oktober 2018: Open en ingekochte leermaterialen integreren in onderwijs, nieuwe rollen en kansen…

Lees verder

In 2020 wetenschappelijke informatie toegankelijk via Open Access

Onder aanvoering van toenmalig minister van OCW Sander Dekker, is Nederland een grote voortrekker van Open Access (OA) publiceren in de EU, wat zich deze maand heeft vertaald in de doelstelling om in 2020 wetenschappelijke onderzoeksinformatie voor zover publiek gefinancierd, vrij toegankelijk te maken in 13 landen waaronder Nederland.

Lees verder

Bijeenkomsten SURF hoger onderwijs

SURF organiseert de volgende voor hoger onderwijs uitgevers relevante bijeenkomsten: 21 september 2018: Seminar Online begeleiden van studenten 24 september 2018: Voorlichtingsbijeenkomst stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019…

Lees verder

Het belang van auteursrecht in het hoger onderwijs

Verschillende Europese organisaties die uitgevers, schrijvers, literaire vertalers, beeldend kunstenaars en journalisten vertegenwoordigen en organisaties voor collectief beheer zijn bijeengekomen om Europese beleidsmakers te vragen zich in te zetten voor de educatieve sector, door ​​het onbetaald en onbeperkt kopiëren van gepubliceerde inhoud niet toe te staan. Lees hier over de campagne.

Lees verder

IPA-enquête inzake duurzame ontwikkelingsdoelen UN

De International  Publishers Association (IPA) vraagt uitgevers om een enquête in te vullen over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de United Nations om inzicht te krijgen in hoeverre uitgevers belang hechten aan deze doelen. Invulling van The questionnaire neemt 5-7 minuten in beslag. Invullen kan tot 31…

Lees verder