Nieuws

MVW-reactie op FD-artikel ‘Wetenschap achter betaalmuren, daar schiet de wereld niets mee op’

Op 5 juni 2020 verscheen een opiniebijdrage van Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) in het FD. Nineke van Dalen, directeur van branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap, reageerde middels de volgende ingezonden brief die op 19 juni 2020 in het FD werd gepubliceerd. “Uitgevers werken al aan vrije toegang wetenschappelijke informatie Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) schrijft in…

Lees verder

Elsevier breidt met Research Hub dienstenpakket voor bestrijding COVID-19 verder uit

Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor de (medische) wetenschap, heeft een online Research Hub ingericht voor onderzoekers die zich bezighouden met het nieuwe coronavirus, COVID-19. In de nieuwe omgeving kunnen onderzoekers kosteloos gebruikmaken van biomedische onderzoeksdiensten, datasets, analysetools en uiteenlopende studies van collega’s die het virus eveneens onderzoeken. Klik …

Lees verder

Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart

Met hulp van de hoger onderwijskoepels heeft het kabinet ruim 5 miljard euro aan mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht voor het hoger onderwijs. Nu er een recessie nadert, lijken de theoretische opties plotsklaps heel realistisch. Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart…

Lees verder

Mediafederatie bundelt corona-informatie

De impact van de corona en de maatregelen die ertegen getroffen zijn, kan groot zijn en vragen oproepen. Daarom heeft de Mediafederatie al het nieuws dat voor uitgeverijen relevant is, gebundeld op één pagina op hun website. Op die pagina is ook achtergrondinformatie te vinden over de maatregelen die…

Lees verder

NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Informatie voor werkgevers over de NOW (voor zover bekend). Het kabinet heeft op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om…

Lees verder

Kabinetsplannen

Het kabinet heeft gisteravond een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Bijgaand de brief met maatregelen. In de bijlagen bij dit bericht is de brief met de bijlagen te vinden en is ter informatie ook de eerste reactie vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland opgenomen. Bijlagen: 20077147, 20077147.bijlage1, 20077147.bijlage2, & …

Lees verder

Derde Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Vrijdag 13 maart jl. deed de minister van OCW per brief verslag van de uitkomsten van de derde Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs aan de Tweede Kamer. In deze derde evaluatie is er geen speciale aandacht besteed aan het wetenschappelijke boek – mede omdat de handel zich…

Lees verder

De Nederlandse universiteiten willen open access een impuls geven – reactie MVW op Evaluatierapport VSNU pilot ‘You share, we take care’

In 2019 startte de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) met een pilot ‘You share, we take care’. De bedoeling van de pilot was om het begrippenkader in artikel 25 fa van de Auteurswet (het zogenaamde ‘Taverne amendement’ betreffende groen open access publiceren) en de uitvoering ervan te concretiseren. De pilot moest ook bijdragen aan de kabinetsdoelstelling om open access de norm in wetenschappelijk onderzoek te maken. Uitkomsten van deze pilot, welke de VSNU voornemens is landelijk uit te rollen, zijn inmiddels gepubliceerd. MVW vindt het belangrijk dat er in de letter en de geest van de wetgever wordt gehandeld waarbij beide partijen – auteurs en uitgevers – gezamenlijk tot een redelijke termijn van groen publiceren moeten komen en tot de versie van het artikel dat wordt gedeeld. MVW is het dan ook niet eens met de eenzijdige invulling van het ‘Taverne Amendement’ door de VSNU.

Lees verder