Nieuws

Trends in digitale media 2017

Jaarlijks doet onderzoeksbureau GfK onderzoek naar het bezit en gebruik van mobiele devices in Nederland. Als boekenuitgever en MVW-lid kunt u hier een ledenversie van het rapport 2017 downloaden. Deze ledenversie is vertrouwelijk en alleen geschikt voor intern gebruik. U mag er wel uit citeren met bronvermelding (GfK, december 2017).

Lees verder

Op weg naar een Europese Open Science Cloud

De realisatie van de European Open Science Cloud (EOSC) komt weer een stap dichterbij, Duitsland en Nederland richten een internationaal kantoor op om het GO FAIR initiatief te ondersteunen, het International Support and Coordination Office (ISCO). Voor meer informatie verwijzen we u naar…

Lees verder

Nieuwsbrief SURF

Graag brengt MVW de laatste nieuwsbrief van SURF onder de aandacht van uitgevers in het hoger onderwijs.

Lees verder

Aanpassing prijsgrenzen 2018 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot. De gemiddelde prijsdaling van het W-boek in het Centraal Depot 2017/2016 (t/m september) bedroeg -1,76%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zullen de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari…

Lees verder

Herziening Wet Markt en Overheid

MVW heeft zich dit jaar ingespannen om meer duidelijkheid te krijgen over de informatierol die de overheid voor zichzelf ziet weggelegd in het kader van programma’s als bijvoorbeeld Open Overheid, Open Science en Open Leermiddelen. Aan de hand van diverse cases zijn er gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren van Economische…

Lees verder