Thema’s

MVW informeert zijn leden over sectorspecifieke aangelegenheden (Open Science, collectieve distributie, vaste boekenprijs, digitalisering, marktontwikkelingen, lezers- en advertentiemarkten). Daarnaast biedt MVW zijn leden informatie over uiteenlopende, vaak praktische onderwerpen.

MVW is lid van de Mediafederatie. MVW-leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de Mediafederatie, o.a. op het terrein van Auteursrecht, Privacy en Sociaal Beleid. Door rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur, de ALV en het MT van de Mediafederatie biedt de federatiestructuur een doelmatig raamwerk voor versterking en efficiency van de lobby en belangen van MVW-leden binnen en via de Mediafederatie.