Forum Hoger Onderwijs

MVW en GEU werken informeel samen in het Forum Hoger Onderwijs. De inspanningen zijn gericht op het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs, het onderhouden van een stakeholdersnetwerk en het in kaart brengen en uitvoeren van wensen van leden m.b.t. mogelijke collectieve activiteiten.

Een belangrijk speerpunt voor MVW is het ondersteunen van zijn leden in gesprekken met opleidingen over Open Access publiceren. Leden vinden hier een policy paper die zij kunnen gebruiken in hun gesprekken met opleidingen. De Innovatieagenda’s voor het HBO en WO willen versnelling brengen in de ontwikkeling van gemeenschappelijke standaarden e.d. MVW en GEU willen hierover met de onderwijsketen in 2018 in gesprek gaan.