Markt in balans

Professionele en vakuitgevers kunnen hinder van de overheid ondervinden wanneer die uitgeefactiviteiten ontplooit. VNO-NCW | MKB-Nederland lobbyt in dat kader voor de afschaffing van de ‘algemeen belang’-clausule in de Wet Markt en Overheid. Deze clausule biedt overheden ruimte om marktverstorende activiteiten te ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de overheid zich zelf als uitgever opstelt.

MVW heeft daartoe input geleverd aan VNO-NCW | MKB-Nederland die wordt gebruikt in zijn lobby om de Wet Markt en Overheid transparanter en eerlijker te maken voor ondernemers via de instelling van een register waar overheden vroegtijdig melding maken van in- en aanbestedingen.