CB: SEW-retourenregeling & prijsgrenzen depottarieven boeken met W-korting

SEW-retourenregeling

Het retourenproces van S&W-boeken is door MVW, GEU, KBB en CB geregeld middels een addendum bij de Centraal Depotovereenkomst.

Prijsgrenzen 2020 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot. De gemiddelde prijsstijging van het W-boek in het Centraal Depot 2019/2018 (t/m september) bedroeg 2,29%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zijn de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari 2020 met dit percentage verhoogd. Met ingang van 2020 leidt dat tot de volgende staffel:

Prijsgrenzen 2020 (particuliere verkoopprijs incl. btw) Korting 2020
t/m € 26,10 30,19%
van € 26,11 t/m € 51,27 29,19%
vanaf € 51,28 27,19%