Text and Datamining

De Europese Commissie werkt aan de herziening van de Copyright Directive in het kader van de Digital Single Market. Voor MVW is de nieuwe uitzondering voor ‘Text and Datamining’ van belang. Via de Mediafederatie is MVW betrokken bij de inbedding van de Europese voorstellen in Nederlandse wet- en regelgeving.

MVW stelt zich op het standpunt dat deze uitzondering beperkt moet blijven tot niet-commercieel gebruik door daartoe door de overheid aangewezen onderzoeksinstellingen. Voor commercieel gebruik biedt de bestaande marktwerking via uitgeeflicenties voldoende toegangsmogelijkheden. Uitbreiding van de uitzondering richting commercieel gebruik zal de bestaande markt ernstig schaden. Dit standpunt heeft geresulteerd in een MVW policy paper.