Wet vaste boekenprijs

In 2019 zal naar verwachting de derde evaluatie van de Wet vaste boekenprijs (Wvbp) door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) starten. Die is van belang voor de algemene uitgevers en uitgevers voor het Hoger Onderwijs. MVW behartigt de belangen van de uitgevers van studieboeken voor het Hoger Onderwijs tijdens deze evaluatie. Jaarlijks worden de bandbreedtes vastgesteld voor de W-korting voor boeken onder de vaste prijs die worden geleverd via het depot van CB-logistics. Voor 2018 vindt u deze hier.

Lidbedrijven van MVW hebben recht op dividenduitkeringen van CB Logistics als zij uitleveren via CB Logistics.